From linuxmanr4, 2 Years ago, written in Python.
Embed
Download Paste or View Raw

 1. # envia_correo.py
 2. # ---------------------------------------------------------
 3.  
 4. from email.mime.text import MIMEText
 5. from smtplib import SMTP
 6.  
 7. def manda_correo(nombre, direccion):
 8.  
 9.     from_address = "origen@correo.com"
 10.     to_address = direccion
 11.     message = "Hola " + nombre +", \n\n" + \
 12.         "Este correo es solo para saludarte." + \
 13.         "\n\nAtentamente," + \
 14.         "\n\nTu función que manda correos desde Python."
 15.  
 16.     mime_message = MIMEText(message, "plain")
 17.     mime_message["From"] = from_address
 18.     mime_message["To"] = to_address
 19.     mime_message["Subject"] = "Saludos " + nombre
 20.  
 21.     smtp = SMTP('servidordecorreo.com',587)
 22.     smtp.login("usuario","contraseña")
 23.     smtp.sendmail(from_address, to_address, mime_message.as_string())
 24.     smtp.quit()
 25.  
 26. manda_correo("Francisco","destino@correo.com")

Replies to envía correos desde python rss

Title Name Language When
Re: envía correos desde python Sole Kangaroo python 1 Year ago.
Re: envía correos desde python Botched Bongo python 2 Years ago.